25, జనవరి 2012, బుధవారం

చదవండి చదివించండి చే a primate

 
'సాహితీమిత్రులు' విజయవాడ వారు శ్రీశ్రీ విశ్వేశ్వరరావు గారు సంకలనకర్తగా చే a primate పేరుతో వేసిన ఈ పుస్తకంలో కవులు రచయితలైన అరుణ్ సాగర్, సి.ఉమామహేశ్వరరావ్, కె.శివారెడ్డి, హెచ్చార్కె, ప్రసేన్, డా.బి.ఆర్.ఎల్.ప్రసాద్, వంశీకృష్ణ, సీతారాం, మోహన్, ఎన్.అంజయ్య, లెనిన్ ధనిశెట్టి గార్ల స్పందనలు చే వ్యాసాలు, లేఖలు, అరుదైన ఫోటోలుతో చే అభిమానులను అలరించే విధంగా వుంది. ఇందులో చే భారతదేశ పర్యటనానంతరం మన దేశ స్థితిగతులపై నాయకులపై రాసిన వ్యాసం ఆలోచింపజేసేదిగా వుంది...

పుస్తకం ఖరీదు రు.45/- $ 5.
కావలసిన వారు ఈ సెల్ నెం.కు సంప్రదించవచ్చు:9490634849