16, మే 2014, శుక్రవారం

యుద్ధమూ - భూమీ..


ఔను నువ్వెన్నయినా చెప్పు 
భూమ్మీదే భూమి కొరకే యుద్ధం జరుగుతుంది..


ఈ నేల మాళిగలలో ఇగిరిన నెత్తురంతా 
భూమికోసమే


ఒక రాణీ నవ్విందనో ఏడ్చిందనో అన్నది
 సాకు మాత్రమే 

నేల కొరకు నేలపై హక్కు కొరకు నేల 
సరిహద్దుల మార్పు కొరకే


భూమి పుత్రుల నెత్తుటి ధారతో 
ఈ నేల సరిహద్దు రేఖలు గీయబడ్డాయి


సరిహద్దులన్నీ చెరిపేసే నెత్తుటి 
ధారాపాతం


నియాంగిరీ సాక్షిగా నేల తల్లి పొత్తిళ్ళలో దాగిన సంపద 
బొక్కే దొంగలను నిలువరించే యుద్ధం


యిది ముమ్మాటికీ సత్యం వారసత్వంగా
 కొనసాగే యుద్ధం 

నువ్వు ఎన్ని ఆపరేషన్లతో పరేషాన్ అయినా 
ఆపలేని యుద్ధం..