15, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

మేరా భారత్ మహాన్...ఒకసారి మన్నించేయ్ 
ఇప్పుడేదో సాధించలేదని 
ఇంకెప్పుడో సాధించి పెడతామని 
ఆశ పడుతూ ఆశ పెడుతూ 
నీకో చాక్లెట్ ఇచ్చి 
జై కొట్టించి 
ఎండలో నిలబెట్టినందుకు

ఎగిరినంత సేపు లేదాయె గాలి
మూడు రంగులూ మూడు రంగులే ఎప్పటికీ
అవేవీ కలవకుండా ధర్మ చక్రం గిర్రున తిరుగుతూనే వుంటుందిలే

నీ రంగు నీదే నా రంగు నాదే 
వాడక్కడే ఏడుస్తూ ఈడుస్తాడు 
నేనిక్కడే కదలకుండా వల్లెవేస్తుంటాను
నువ్వక్కడికక్కడే నీలో నీవు మరిగిపో

ఎవడి నీళ్ళు వాడివే ఎవడి కంపు వాడిదే
గొంతు తడవనీయడెవడు
బురదనూడ్చేస్తానంటాడొకడు 
కడిగి పారేస్తానంటాడొకడు
వీళ్ళిద్దరి నాలుక కింద తిరుగాడే స్క్రూ వేరొకడిది

హద్దులు చెరిగిపోవాలంటాడొకడు
ఏ హద్దులో చెప్పని టక్కరి వాడు
నువు వదులు చేసాక పెడతాడా బోర్డ్ 
ఇక్కడ అన్నీ అమ్మబడును అని

చివారఖరికి నీ గోచి పాతకు
పిన్నీసు గుచ్చి 
వేలాడదీస్తావు 
చిరిగిన మూడు రంగుల కాగితాన్ని

మేరా భారత్ మహాన్...