29, మే 2010, శనివారం

వారిపై నెట్టాలని చూస్తారా?నిన్న ప.బెంగాల్ లో జరిగిన రైలు ప్రమాదానికి మావోయిస్టులే కారణమని అంతా వారిపైకి నెట్టాలని చూసారు. కానీ అది తా్ము చేసింది కాదని వాళ్ళు ప్రకటించారు. యిదంతా అక్కడ రాబోయే ఎన్నికల వ్యూహంలో భాగంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ అధికార యంత్రాంగ వైఫల్యాన్ని వారిపై నెట్టివేస్తె ఒ పనైపోతుంది. మరింత కౄరంగా ఆదివాసీ్లపైనా, వారి్పైనా దాడులు చేసి రాబోయే ఎన్నకల నాటికి అడ్డు లేకుండా చేసుకోవచ్చని సిగ్గు విడిచి ప్రకటించాయి. కానీ మావోలు దీనిని తిప్పి కొట్టారు. ఆ తరువాత రైల్వే మంత్రి గారు ఇది వాళ్ళు చేసి వుంటారనుకున్నాం, కానీ దీనిపై సి.బి.ఐ.దర్యాప్తు జరిపిస్తామని ప్రకటించారు. ఐఇడిలు వాళ్ళ ఒక్కరి వద్దే వున్నాయా? యిటువంటి విద్రోహ చర్యలు జరుగకుండా తగిన జార్గత్తలు తీసుకోలేరా? రైల్వే ట్రాక్ సిబ్బంది ఏమయ్యారు? ఇది అధికార యంత్రాంగ వైఫల్యాన్ని కప్పి పుచ్చే యత్నం.

ఒకరిపై ఆరోపణ చేసే ముందు అన్ని కోణాలలో పరిశీలించాల్సిన అవసరం వుంది. గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్లు అధికారం వుంది కదా అని ప్రవర్తించ కూడదు.

24, మే 2010, సోమవారం

విక్రం బుద్ధి అక్రమ నిర్బంధంపై నా బ్లాగుపోస్టుకు సుబ్బారావు గారి స్పందన

నేను నా బ్లాగులో అమెరికా జైల్లో మగ్గుతున్న ఓ తెలుగు యువకుడి తండ్రి ఆవేదన పేరుతో రాసిన దానికి విక్రం బుద్ధి తండ్రిగారు శ్రీ సుబ్బారావు గారు ఈ కింది అంశాలను mail చేశారు. అవి తెలుగు అనువాదంలో కంటే అలా యిస్తేనే సరిగా వుంటుందనే భావనతో నా మైల్ కు వచ్చిన జవాబును ఇక్కడ ఇస్తున్నా. సుబ్బారావుగారి గుండెనిబ్బరం కింది వాక్యాలలో అవగతమౌతుంది. పూర్తివివరాలు

Dear Sri. Varma Kumar,
Thank you for your efforts and concern for Vikram.

Some Essential Facts In Vikram Buddhi's Case:

The public in India is not sufficiently aware of the following essential facts in Vikram Buddhi's case. You are permitted to put these facts on your blog if you wish to. If these are translated into Telugu, please take full care of the meaning and purport of these facts.

(i) The fight is for justice and not for mercy. Vikram Buddhi has been in US jail for over three years. Vikram is an Indian Graduate Student of Purdue University at West Lafayette, Indiana State of United States of America (USA) and he has been pursuing PhD studies simultaneously in pure and applied mathematics at Purdue. In applied mathematics he has been working on non-invasive techniques of cancer detection. He received two times Best Teaching Award from the School of Mathematics of Purdue University Before joining Purdue, Vikram received Medal from IIT Bombay for standing First in M.Sc mathematics. Vikram was a National Science Talent Scholar while in School.

(ii) The media is made to publicize that Vikram Buddhi sent threat e-mails on Internet to US President George W Bush. But there is not even a whisper about any such e-mails, in the eleven counts of charge levelled against Vikram. Consequently Vikram does not know the exact charge that he has to defend himself from.

(iii) In December 2005 and in the beginning of January 2006, there were some Internet Messages posted on Yahoo Message Boards calling upon the people of Iraq to retaliate the unjust Iraq war brought about by US President G W Bush and his Executive Team. Till now no one knows who had posted those Internet Messages.
The Internet Messages on Yahoo space essentially gave a call, "GO IRAQIS! IF GW BUSH SEEKS TO KILL YOU, THEN YOU IRAQIS HAVE EVERY RIGHT TO KILL GW BUSH! IT IS CALLED TIT-FOR-TAT WAR".
The unknown author of those Internet Messages, called upon the Iraqi people to act and seek revenge, "GO IRAQIS! SEEK REVENGE FOR AMERICANS KILLING 312,769 IRAQI WOMEN AND CHILDREN IN IRAQ."

Those Internet Messages appeared after the world came to know the lurid details of the horrible sexual abuses committed by the American Armed Forces Personnel in Abu Ghraib prison in Iraq.

The author of those Internet Messages, whoever it might be, he or she, nowhere stated that the author himself/herself would kill anybody in the United States or destroy anything in the United States. From the beginning to the end it was a call given to the people of Iraq to do “tit- for- tat” and to “seek revenge” over the perceived unjust Iraq war.

(iv) The US Secret Service came to know that the Internet Messages on Yahoo space travelled through the Internet Protocol (IP) addresses belonging to Purdue University. It is well known that Purdue Computer Network has been hacked several times. Since it is their duty to inquire, the US Secret Service visited Purdue University and interrogated several students and others and in that process they interrogated Vikram Buddhi also in the middle of January 2006. All such interrogated people including Vikram Buddhi have been left free with no arrest of anybody.

(v) Following their detailed interrogation regarding the Internet Messages on Yahoo space, the US Secret Service rendered a formal report on February 3, 2006, in which among other things, the Secret Service clearly stated that Vikram Buddhi is not a threat to US President or any of the US Secret Service Protectees (i.e., persons protected by Secret Service).

(vi) After February 3, 2006, there were no new developments and there were no new Internet Messages on Yahoo space of the type found posted earlier in December 2005 and January 2006.

(vii) The only new development after February 3, 2006 is, Vikram's father, former Indian Navy Captain Buddhi Kota Subbarao with PhD in nuclear technology from Indian Institute of Technology (IIT), Bombay and who is also an advocate of Supreme Court of India wrote an article titled, " Indo-US Nuclear Deal- Some Unexplored Angles " which appeared on Internet on March 9, 2006 at site www.countercurrents.org
with link http://www.countercurrents.org/ind-subbarao090306.htm
The article argued that the Indo-US nuclear deal will only benefit US nuclear corporate sector and has several damages in store for India.

(viii) With no other developments after the February 3, 2006 Report of US Secret Service confirming that Vikram Buddhi is not a threat to US President or to any other US Secret Service Protectees, and without any cause of action, Vikram Buddhi was arrested on April 14, 2006. 'Who caused Vikram Buddhi's arrest and why?' remains to be unearthed. The next relevant questions are, "Is there a valid charge against Vikram Buddhi?" and "Is there a fair trial in Vikram Buddhi's case?"

(ix) United States of America prides itself in Rule of Law, Democracy and Freedom of Speech. But in Vikram Buddhi's case, at no stage, Rule of law has been followed. The Indictment (charge) against Vikram Buddhi is invalid as it violates the the US Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 7 ( c ) ( 1 ) which provides, “The indictment or information must be a plain, concise, and definite written statement of the essential facts constituting the offense charged.”. The Indictment against Vikram Buddhi does not state the essential facts of the offence charged. All the eleven counts of charge are, more or less, identically worded and it is enough to look at Count No.1 of the charge which reads:

“On or about December 13, 2005, in the Northern District of Indiana and elsewhere, the defendant, Vikram S. Buddhi did knowingly and willfully threaten to kill the President of the United States, George Bush; All in violation of Title 18, United States Code, Section 871(a).”
The Indictment does not state in what manner the threat is given, whether orally or in writing or in any other menacing manner. Vikram Buddhi cannot know which act or omission of his constituted the offence mounted on him. Therefore the Indictment (Charge) against Vikram Buddhi is invalid for being in violation of Rule 7 ( c ) ( 1 ) of US Federal Rules of Criminal Procedure. Without a valid charge no person can be made to face a criminal trial. But Vikram Buddhi was made to face Jury Trial without a valid charge. In a Jury Trial it is the Members of Jury who collectively decide whether the Defendant (Accused) is guilty or not guilty and the presiding Judge does not decide. However, it is the Judge who instructs the Jury on law as the members of Jury are all ordinary people who have no knowledge of law.

(x) Though there is not even a whisper in any of the eleven counts of Indictment (Charge) to draw attention to the the Internet Messages found posted on Yahoo space in December 2005 and January 2006, the US District Judge (Trial Judge) James T. Moody of Hammond Division, Northern District of Indiana, illegally allowed the Prosecution in June 2007 to place before the Jury the Internet Messages alleging that Vikram Buddhi authored and posted those Internet Messages. The fact is the Prosecution failed to establish that the Internet Messages were authored and posted by Vikram Buddhi. Moreover, the Prosecution failed to establish that there was a 'true threat' to US President G W Bush and others on account of the said Internet Messages. US Supreme Court laid down that a threat to US President is punishable only if it is 'true threat'.

(xi) Since the Internet Messages came under judicial scrutiny during Jury Trial, there was a duty upon the US District Judge James T. Moody to instruct the Members of Jury on the law established by US Supreme Court if Internet Messages are taken as basis to level criminal charges. US Supreme Court laid down that Internet Messages are a form of speech and when speech is made criminal it must be subjected to the Commands of First Amendment to US Constitution which grants freedom of speech protection.

US District Judge James T. Moody allowed the Prosecution to treat the Internet Messages as basis of Prosecution's case but at the same time Judge Moody ignored and neglected the First Amendment Law laid down by US Supreme Court in Internet cases. Judge Moody boldly declared in the open Court in June 2007 that First Amendment has no role in Vikram Buddhi's case and declined to instruct the Jury on the First Amendment Law (TRIAL TRANSCRIPT VOLUME IV, JUNE 28TH, 2007 , page 5). Judge Moody is fully aware, the US Supreme Court repeatedly stressed that resident aliens in United States are entitled to US Constitutional protections under First Amendment (Freedom of Speech), Fifth Amendment (Due Process) and Fourteenth Amendment (Due Process and other legal rights). Thus Vikram Buddhi has been denied his Legal Rights and Constitutional Rights and discriminated. This has made the Jury Trial in Vikram Buddhi's case unfair and illegal.

(xii) During the closing remarks of the Defense to the Jury in June 2007, US District Judge James Moody prevented Defense Attorney John E. Martin from linking the evidence on record with the First Amendment Law. This has denied the Jury of an opportunity to view the evidence on record in the light of the First Amendment Law laid down by US Supreme Court in Internet Cases. This has rendered the Jury Trial unfair and illegal.

(xiii) While in deliberations in their chamber, the Twelve Member Jury (Eight Ladies and Four Gentlemen, all are common persons with no knowledge of law) sent a Written Note to Judge James T.Moody requesting the judge for clarifications and for clear Instructions in Law and also mentioning in the Written Note that the members of Jury saw a contradiction in Judge's Instructions to the Jury. The Judge sent a Written Reply stating that there is no contradiction in his Instructions to the Jury and commanded the Jury to continue their deliberations. Upon receiving such a reply from the Judge, the Twelve Member Jury became helpless and remained ignorant of law concerning Internet cases. Within twenty minutes of receiving such a reply from the Judge, the uninformed, uninstructed and helpless Jury declared on June 28, 2007, the Defendant (Vikram Buddhi) guilty of all charges. All of it has rendered the Jury Trial unfair and illegal.

(xiv) Though the Jury's guilty verdict came on June 28, 2007, Vikram Buddhi could not go in appeal because for more than two years he remained without being sentenced. US District Judge James T. Moody sentenced Vikram Buddhi only in December 2009. On December 11, 2009, Vikram Buddhi has been sentenced to 57 months imprisonment of which Vikram has already completed more than 32 months in prison as of today (May 23, 2010).

(xv) From prison Vikram Buddhi is now pursuing his appeal against the Jury verdict in his case. Vikram has to wait for the day, the US Appeals Court at Chicago takes up his appeal matter for hearing.

(xvi) Iraq war is in violation of International Law and it is also in violation of United Nations Charter. Iraq war is a war without cause.War without cause is murder. The call given to the people of Iraq to retaliate the unjust Iraq war cannot constitute an offence under the law of any land on earth, let alone the land of the United States which prides itself in rule of law.

(xvii) There is an article on Internet titled "Roxana Saberi And Vikram Buddhi – Compel A Comparison" http://www.countercurrents.org/kotasubbarao210409.htm

With best wishes to you and all the readers of your blog.
Sincerely,
Dr.B.K.Subbarao.

21, మే 2010, శుక్రవారం

అమెరికా జైల్లో మగ్గుతున్న ఓ తెలుగు యువకుడి తండ్రి ఆవేదనమన దేశానికి రక్షణ కల్పించే నావికాదళంలో ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళు సేవలు అందించాను. హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టులలో లాయర్ గా ఎన్నో కేసులను స్వయంగా వాదించాను. కానీ, మూడేళ్ళూగా జైల్లో నలిగిపోతున్న నా కొడుకును మాత్రం బయటికి తీసుకురాలేకపోతున్నా. ఏ పాపమూ ఎరుగని నా బిడ్డ బలిపశువుగా మారాడని తెలిసి, నేను చేయని ప్రయత్నం లేదు. పగలనక, రాత్రనక, తిండీతిప్పలు మానుకొని పోరాటం సాగిస్తున్నా రవ్వంత కనికరం కలుగలేదు. అమెరికా ప్రభుత్వానికి. "స్వేచ్చకు చిహ్నంగా లిబర్టీ విగ్రహాన్ని నెత్తినపెట్టుకున్న అమెరికా" ఏ తప్పూ చేయని ఓ తెలుగువాడిని ఇనుప ఊచల్లో బంధించడం ఏ స్వేచ్చకు నిదర్శనం? హక్కుల గురించి అన్ని దేశాలకు పాఠాలు చెప్ప్టే అమెరికా.. అభాగ్యుల నోరుకుట్టేయడం ఏ హక్కుల పరిరక్షణ కిందికి వస్తుంది? చట్టం శిక్ష వేయకున్నా.. కేవలం విచారణ పేరుతోనే మూడేళ్ళూ జైల్లో పెట్టి.. మా కుటుంబాన్ని ముప్పుతిప్పలు పెట్టడం ఏం నీతి? ఇక్కడ నా కొడుకు జైలు పాలయ్యాడన్న బాధకంటే.. ఒక అగ్రరాజ్యం తెలుగువాడిని జైల్లో వేస్తే.. ఇదేనా మన దేశ స్పందన? ఇంత పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం.. అమెరికా మీద చిన్నపాతి ఒత్తిడి కూడా తీసుకురాలేకపోవడం దురదృష్టకరం. నా కొడుకు విక్రమ్ అమెరికాలోని చికాగో జైల్లో మూడేళ్ళుగా బంధీ అయ్యాడు. రిటైరయ్యాక ప్రశాంత జీవితం గడుపుదామనుకున్న మాకు.. ఈ వేదన కమ్ముకుంది. అయినా సరే, అమెరికా చట్టాలతో కుస్తీ పడుతూ న్యాయం కోసం పోరాటం సాగిస్తూనే ఉన్నాను.

మాది ప్రకాశం జిల్లా చీరాల. నేను (బుద్ధికోట సుబ్బారావు) కాకినాడలో ఇంజినీరింగ్ చేశాను. అప్పుడే నేవీకి ఎంపికయ్యాను. పలుహోదాలతో పాతికేళ్ళు పనిచేసి కెప్టెన్ గా వాలంటరీ రిటైర్ మెంట్ తీసుకున్నాను. ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు రెండు యుద్ధాల్లో పాల్గొన్నాను. ఐదుసార్లు వార్ మెడల్స్ వచ్చాయి. నా కష్టాన్ని గుర్తించిన బొంబే ఐఐటీ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీలో డాక్టరేట్ ప్రధానం చేసింది. ఇక నా భార్య శ్యామల ’ఇండియన్ విమెన్ సైంటిస్ట్స్ అసోసియేషన్’ సెక్రటరీగా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం నేను సుప్రీంకోర్టులో లాయర్ గా పనిచేస్తున్నాను. మాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు, ఒక కొడుకు. అబ్బాయి పేరు విక్రమ్. ఎంతో కష్టపడి పైకొచ్చాడు. స్కూల్ డేస్ లోనే నేషనల్ టాలెంట్ స్కాలర్. బొంబే ఐఐటీలో ఎమ్మెస్సీ చేశాడు. ఆ తరువాత ౧౯౯౬ లో గణితంలో పీహెచ్ డీ చేసేందుకు అమెరికాలోని పర్దూ యూనివర్శిటీకి వెళ్ళాడు. ఎన్నొ ఆశలతో అమెరికా వెళ్ళి.. గొప్ప చదువులతో ఇండియా తిరిగొస్తాడని.. అందరు తల్లిదండ్రులలాగే మేమూ సంతోషపడ్డాం. కానీ, అమెరికా వెళ్ళడమే శాపమైంది. ౨౦౦౬లో చేయని నేరానికి అరెస్టై ఐఐటీ చదివిన మావాడు చికాగో జైల్లోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. (దు:ఖంతో గొంతు పూడుకు పోతుండగా ఒక్కక్షణం ఆగారు సుబ్బారావు).

ఇదేం న్యాయం సార్ అన్నందుకు...

మాకుటుంబంలో అందరూ ఉన్నత చదువులు చదువుకున్నారు. విక్రమ్ కూడా అదే లక్శ్యంతో చదువుకున్నాడు. అమెరికాలోని పర్దూ యూనివర్శిటీలో రెండుసార్లు ’బెస్ట్ టీచింగ్’ అవార్డు అందుకున్నాడు. అలా బుద్ధిగా చదువుకుంటున్న వాడు జైలుకు వెళ్ళేందుకు ఆ యూనివర్శిటేలో జరిగిన ఓ సంఘటన కారణమైంది. ఓ రోజు.. ఎగ్జామ్స్ లో శ్వేత విద్యార్థి కాపీ కొడుతుంటే.. చూసీ చూడనట్లు వదిలేశారు యూనివర్శిటీ అధికారులు. అదే నల్లజాతి విద్యార్థి కాపీ కొడుతుంటే మాత్రం పట్టుకొని సస్పెండ్ చేశారు. విక్రమ్ అందరిలాగే చూస్తూ ఊరుకోలేకపోయాడు. "ఇదేం న్యాయం సార్. మీ చట్టంలో ఇలాగే వుందా?" అంటూ యూనివర్శిటే ప్రెసిడెంటుకు లేఖ రాశాడు. దాన్ని చదివి ఓర్వలేక విక్రమ్ ను ఎలాగైనా సరె ఇబ్బంది పెట్టాలని కాచుక్కూచున్నారు అధికారులు. కొన్ని నెలల తరువాత మరో సంఘటన జరిగింది. అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు బుష్, లారా బుష్ లను చంపుతామంటూ యాహూ నుంచి మెయిల్ పంపించారు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు. వీటిని చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్న అమెరికా వైట్ హౌస్ యంత్రాంగం.. ఈ మెయిల్స్ ఎక్కడినుంచి వచ్చాయో కనుక్కోవాలని సీక్రెట్ సర్వీస్ పోలీసులను ఆదేశించింది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఐపి (ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్) అడ్రస్ ఆధారంతో ఏ కంప్యూటర్ నుంచి ఈ మెయిల్ వచ్చిందో గుర్తించారు. ఇండియానాలోని పర్దూ యూనివర్శిటీలోని ఓ కంప్యూటర్ ద్వారా ఈ-మైల్ బెదిరింపు బుష్ కు వెళ్ళినట్లు నిర్ధారించుకున్నారు. సీక్రెట్ సర్వీస్ పోలీసులు యూనివర్శిటీలో యిద్దరు విద్యార్ధులను అదుపులోకి తీసుకొని వదిలేశారు. ఇదే అదనుగా భావించిన యూనివర్శిటీ అధికారులు పోలీసులకు విక్రమ్ పై లేనిపోనివి చెప్పి తను కూచునే కంప్యూటర్ నుండే మైల్ వెల్లిందని చెప్పి అరెస్టు చేయించారు. ప్రాథమిక విచారణ చేసిన పోలీసులు "విక్రమ్ వల్ల బుష్కు గానీ, అమెరికాకు కానీ ఎలాంటి ప్రమాదమూ లేదు" అంటూ రిపోర్టు రాశారు. విక్రమ్ ను కూడా అంతటితో వదిలేశారు. అంతవరకు మాకు విషయం తెలిసి ఊపిరి పీల్చుకున్నాం.

కానీ యూనివర్శిటీ అధికారులు ఎలాగైనా జైల్లో పెట్టాలని పట్టుబట్టి నేరుగా బుష్ కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయన వెంటనే అటార్నీ జనరల్ కు చెప్పారు. కొన్ని రోజులు గడిచాక విక్రమ్ ను మళ్ళీ అరెస్టు చేసారు సీక్రెట్ పోలీసులు. మొదట్లో ఏదో చిన్న విషయమే అనుకున్నాం కానీ ఆ తర్వాత అర్థమైంది ఏదో కుట్ర జరుగుతోందని. తల్లిదండ్రులిద్దరం అరవైఏళ్ళు పైబడ్డ వాళ్ళం. ఇక్కడి నుంచి వెంటనే అమెరికాకు వెళ్ళాలంటే వీసా దొరుకుతుందా? ఎమర్జన్సీ వీసాకు దరఖాస్తు పెట్టాను. నెలరోజులకు వీసా వచ్చాక అమెరికా వెళ్ళాను. నేను ఇదివరకే లాయర్ ను కనుక అమెరికా చట్టాలను చదవడం ప్రారంభించాను. ఇంటర్నెట్ ను కేవలం వ్యక్తీకరించే హక్కుగానే పరగణిస్తుంది అక్కడి చట్టం. దానికి తోడు ’విక్రమ్ నాట్ థ్రెట్" అంటూ సీక్రెట్ సర్వీసు పోలీసులు రిపోర్టు యిచ్చారు. పర్ధూ యూనివర్శిటీ కంప్యూటర్లను అప్పటికీ చాలాసార్లు హ్యాకింగ్ చేసినట్లు ఋజువులున్నాయి. చార్జిషీటులో ఏ కారణాన్ని నమోదు చేశారు? అరెస్టు చేసేందుకు కోర్ పోయింట్ ఏమిటి? విక్రం కంప్యూటర్ నుంచి ఈ-మైయిల్ పోలేదని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిన విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్నారా? ఈ సందేహాలను నివృత్తి చేయలేదు అమెరికా పోలీసులు. ఇన్ని అనుమానాల మధ్య నా కొడుకును కోర్టులో ప్రవేశ పెట్టారు. కఠిన నిబంధనలు పెట్టారు. నేను క్రిమినల్ లాయర్ గా పనిచేశానని కోర్టు కు తెలిసి అమెరికా పోలీసులు కోర్టు లోపలికి వెళ్ళకుండా అడ్డుకున్నారు.

ఎన్నో దేశాల న్యాయశాస్త్ర రచనకు స్ఫూర్తినిచ్చిన అమెరికాలో ’ఇదేం న్యాయం’ అనుకున్నాను. ఒక వ్యక్తిని ఇబ్బంది పెట్టాలంటే అమెరికాలో కూడా చట్టాలను ఇలా వాడుకుంటారా? అంతలోనే వీసాగడువు ముగిసిందని నా పాస్ పోర్టు లాక్కున్నారు. ఎంతోమందిని కలిసాను. ఉత్తరాలు, ఇ-మెయిళ్ళు, వినతిపత్రాలు అందజేసాను. నాకొడుకు ఏ తప్పూ చేయలేదని విన్నవించుకున్నాను. కొందరు లాయర్లు సాయపడుతున్నారు. ఇండియాకు తిరిగొచ్చాక ప్రయత్నం చేస్తూనే వున్నాను. యూఎస్ అటార్నీ జనరల్, ప్రెసిడెంట్ ఒబామా, హిల్లరీ క్లింటన్ లకు లేఖలు రాశాను. ఈ లేఖలు వైట్ హౌస్ కు అందినట్లు అక్నాలెడ్జ్ మెంట్ లు వస్తున్నాయి కానీ, వారినుంచి సానుకూల స్పందన లేదు. మన విదేశాంగ మంత్రి ఎస్.ఎమ్.కృష్ణ గారిని కలిసి సమస్యను చెప్పుకున్నాం. నాభార్య రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రిలకు వినతిపత్రాలు పంపించారు. ఒక్కరు కూడా గట్టిగా ప్రయత్నించడంలేదు. మూడేళ్ళుగా ఓ తెలుగువాడు అమెరికా జైలులో మగ్గుతుంటే అతిపెద్ద భారత దేశం ఏమీ చేయలేకపోతోంది. ఎప్పుడు ఏ తీపి కబురు వస్తుందా అని మేమంతా వేయికళ్ళతో ఎదురుచూస్తున్నాం.

( ఆంధ్రజ్యోతి సౌజన్యంతో ప్రజాస్వేచ్చ నవంబరు-డిసెంబరు ౨౦౦౯ సంచికలో(ఇదే కొత్తది) వచ్చింది ఈ ఆర్టికల్, తనకున్న సమాచారం మేరకు నేటికీ విడుదల కాలేదని ఇప్పుడే ఆ పత్రిక వర్కింగ్ ఎడిటర్ సురేష్ కుమార్ ఫోనులో చెప్పారు)


http://justiceforvb.blogspot.com/2009/08/appeal-from-dr-buddhi-kota-subbarao.html

19, మే 2010, బుధవారం

అఫ్జల్ గురును క్షమించలేరా?


GHALIB, SON OF Mohammed Afzal, demonstrates in New Delhi on Oyctober 4,2006

2001 డిసెంబరులో జరిగిన పార్లమెంటుపై దాడి కేసులో అఫ్జల్ గురును ఉరితీయాలన్న డిమాండ్ కసబ్ కు ఉరిశిక్ష పడినప్పటినుంచి ఊపందుకుంది. కానీ కసబ్ కు అఫ్జల్ కేసుకు చాలా వ్యత్యాసముంది. అఫ్జల్ తాను ప్రత్యక్షంగా ఆ దాడిలో పాల్గొనలేదు. అయినా సరే ఆనాటి దాడిలో పాల్గొన్న టెఱరిస్టులు 5 రురుకు సహాయపడ్డాడన్న నేరారోపణతో ఆయనకు ఉరిశిక్షవేసింది ఢిల్లీ హైకోర్టు. దానిని ధృవీకరించింది దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం. 2006 డిసెంబరు 26 న ఉరి తేదీ కూడా ఖరారు చేసారు. కానీ అఫ్జల్ రాష్ట్రపతికి క్షమాభిక్షకోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడం దానిని ఆయన తిరిగి హోం మంత్రిత్వ శాఖకు పరిశీలన నిమిత్తం పంపడం, ఆ తరువాత జరిగినది అందరికీ ఎరుకే.

కానీ అఫ్జల్ కేసు ట్రయల్ లోనే లోపాలున్నాయన్నది ప్రముఖ న్యాయవాదులు, మానవహక్కుల సంఘాల వారి వాదన. అసలు 2001 లో కాశ్మీర్ లో సెల్ ఫోన్ పనిచేసే స్థితిలో లేనప్పుడు ఆయనకు టెఱరిస్టులు నుండి కాల్స్ వెళ్ళాయన్న ప్రాసిక్యూషన్ వాదన ఎలా నెగ్గింది. అలాగే అఫ్జల్ ఆ సెల్ ఫోన్ కొన్నది డిసెంబర్ నెల 14 న అని డీలర్ దగ్గర వివరాలుంటే, పోలీసులు నవంబరు 6 నుండి వాడుతున్నట్లుగా చూపించారు.

అలాగే ఒక టెఱరిస్టుకు తాను JNU student అయినందున ఢిల్లీలో ఇల్లు చూపించమని బలవంతపెట్టిన SP గురించి ఫిర్యాదు చేస్తే పట్టించుకున్న నాధుడు లేడు. ఎందుచేతనంటే అఫ్జల్ లొంగిపోయిన మిలిటెంట్. లొంగిపోయిన వీళ్ళను STF పోలీసులు రకరకాలుగా వాడుకుంటారు. మాటవినకపోతే వీళ్ళను టార్చర్ చేస్తారు. అలాగే జరిగింది. ఆ ఇల్లు చూపినందుకు అఫ్జల్ కు డబ్బుకూడా యివ్వడం, దాంతో కాశ్మీర్ నుండి తన కుటుంబాన్ని షిఫ్టు చేసే ఆలోచనలో వుండగా ఈద్ రావడంతో ఆగిన అఫ్జల్ కు పార్లమెంటుపై దాడి జరగడంతో అరెస్టయ్యాడు. యిందులో ఎక్కడా ప్రత్యక్ష పాత్ర లేదు. సుప్రీం గత తీర్పులపాటికి ప్రత్యక్ష పాత్ర లేనివారికి ఉరిశిక్ష వేయరాదు. కానీ టెఱరిస్టు పేరు పెడితే తీర్పులు మారిపోతాయి.

అలాగే ఆయనకు న్యాయస్థానం కల్పించిన లాయర్ కూడా ప్రాసిక్యూషన్ వాదనలకు వ్యతిరేకంగా డిఫెన్స్ వాదనలు వినిపించలేదు. ఎందుచేతనంటే ఆయన జీతం తీసుకునేది ప్రభుత్వం ద్వారానే అన్న విషయాన్ని గమనించాలి.

మొత్తమ్మీద అఫ్జల్ పై మోపబడ్డ నేరాలుకు సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేకుండానే ఉరి శిక్ష ఖరారు చేసారన్నది బిజెపి మినహా కాశ్మీరీ రాజకీయ పార్టీల వాదన కూడా.

ఇక్కడ మరికొంతమంది వాదనేమంటే అఫ్జల్ ఒక బారతీయుడు కాబట్టి ఆయనకు పడ్డ ఉరిని రద్దు చేయమని. పాకిస్తాన్ లో ఉరిశిక్ష పడ్డ సరబ్ జిత్ సింగ్ కోసం భారతీయుడిగానే వెనకేసుకు రావడం జరిగింది కాబట్టి అఫ్జల్ విషయంలో కూడా ఉరిశిక్షను రద్దుచేయమని కోరుతున్నారు. అలా అయితే వాళ్ళే నయమేమో?

Maulana Abul Kalam Azad has rightly said that of the battle field the largest number of the innocent people got killed on the court rooms. Mr. A.G.. Noorani has written a book 'Indian Political trials 1775-1947 (published by Oxford 2005) which gives analysis of so, many political trails wherein the history has shown that the judges were wrong and the accused were innocent. The Judges of the Hon'ble Supreme Court are bond to see that it would not happened within their sphere of influence.

ఈ వాక్యాల ద్వారా కూడా ప్రాధమిక న్యాయసూత్రమైన వందమంది నేరస్తులు తప్పించుకున్నా సరే ఒక అమాయకుడు బలి కాకూడదనేది గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం.

ఇక్కడ ట్రైయల్ పై వాదన చదవండిhttp://justiceforafzalguru.org/background/unfair-trial.html
అలాగే Frontline లో కూడా..http://www.hinduonnet.com/fline/fl2320/stories/20061020003511400.html

టెఱరిస్టులను సపోర్ట్ చేసే ఉద్దేశ్యం నాకు లేదు. కానీ అఫ్జల్ కు పడ్డ ఉరి ఆ పోలీసు అధికారికి కూడా వేస్తే బాగుణ్ణు కదా అని. అలాగే ముఖ్యమంత్రి పదవికోసం మతకల్లోలాను సృష్టించేవారూ, మతమౌఢ్యంతో ప్రత్యేకంగా ఒక మతాన్నే టార్గెట్ చేసి తమ ప్రభుత్వ అంగాలన్నింటినీ వినియోగించి నరమేధం సృష్టించినవారూ హాయిగా ఈ దేశంలో పదవులు, అధికారాలు అనుభవిస్తుంటే నిస్సహాయంగా చూసే ఈ దేశంలో అందరూ ఒకలా వుండరు.

అయినా ఉరిశిక్షల వలన నేరాలు ఆగిపోతాయన్న నమ్మకం నాకు లేదు.


16, మే 2010, ఆదివారం

ప్రశ్నించే గొంతులపై ఉక్కుపాదం..

ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా డప్పాలు కొట్టుకున్న మన పాలకవర్గం యొక్క అసలు ముఖం బయటపడుతోంది. గొంతులేని వారి తరపున పోరాడుతున్న ప్రజాస్వామిక హక్కుల సంఘాలన్నింటిపై మావోయిస్టు మద్ధతుదారులుగ ముద్ర వేసి అణచివేయజూస్తున్న వైనం బయటపడింది. ఇది చాపకిందనీరులా సమాజంలో కాస్త అడిగే దమ్ము వున్న మేధావి వర్గాన్ని భయభ్రాంతులకు గురిచేసేందుకు PUCL, APDR, PUDR, RDF వంటి సంస్థలతో పాటు మహాశ్వేతాదేవి నేతృత్వంలోని బందీముక్తి మోర్చా తో పాటు 57 ప్రజా సంఘాలను ఇంటలిజెన్స్ బ్యూరో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను హెచ్చరిస్తూ జారీ చేసిన లేఖలో వీటిని మావోయిస్టు ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ గా పేర్కొటూ వీటిపై నిఘావేయాలని ఆదేశాలిచ్చాయి. ఓ పక్క మావోయిస్టు పార్టీతో చర్చలకు మేధావులు కృషి చేయాలని కోరుతూ వారి మెడపై తన డ్రాక్యులా పంటితో గాయం చేయ బూనడం వీరి నియంతృత్వ స్వభావాన్ని, దళారీ బూర్జువా తత్వాన్ని, ప్రశ్నించడాన్ని సహించలేని తనాన్ని బయటపెట్టుకుంటున్నారు. ఈ దేశాన్ని MNC లకు, దళారీ బూర్జువాలకు తాకట్టు పెట్టి తద్వారా తమ ఆస్తులను కూడపెట్టుకోజూస్తున్న వీరే నిజమైన అంతర్గత శతృవులు. ప్రజల కాలికింద భూమిని ఆక్రమించి, స్వదేశంలో కాందిశీకులుగా మారుస్తూన్న వీరు వల్లించే ప్రజాస్వామిక సూత్రాల నిజాన్ని గ్రహించి ప్రజాస్వామిక వాదులంతా మేల్కొనకపోతే దాని వికృత పోకడ మరించ ప్రమాదకరంగా మారి దేశ సార్వభౌమత్వం(?) కోల్పోయే ప్రమాదం వుంది.

దీనిపై విపులంగా వివరణ ఇక్కడ చదవొచ్చు..http://www.tehelka.com/story_main44.asp?filename=Ne220510the_crimson.asp

10, మే 2010, సోమవారం

౨౪ గంటలు కె.జి.కన్నబిరాన్ ఆత్మకథాత్మక సామాజిక చిత్రంఆయనను
ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్
'మానవహక్కుల కొరకు ఉద్విగ్నంగా పోరాడే న్యాయవాది'
అంది

నక్సల్బరీ తరం నాయకుడు
సత్యనారాయణసింగ్
'ప్రాసిక్యూటర్లకు ప్రాసిక్యూటర్' అన్నాడు

ఒకప్పటి మానవహక్కుల నేత, జర్నలిస్టు,
ఇప్పుడు సంఘపరివార్ సిద్ధాంతకర్త
అరుణ్ శౌరి
'లోకాధివక్త' అన్నాడు

ఆయన
నాలుగు దశాబ్ధాలుగా
న్యాయవాద వృత్తిలో
పోరాడే ప్రజల హక్కుల
పరిరక్షణ కోసం
అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న
అసాధారణ మేధావి

ఆంధ్రప్రదేశంలోనే కాదు
దేశం మొత్తానికే
పౌర, ప్రజాతంత్ర హక్కుల స్ఫూర్తికి
పర్యాయపదంగా ఎదిగినవాడు

మనిషిగా సామాన్యుడు
వాదనా పటిమలో అసామాన్యుడు
తోటి మనిషి హక్కులను కాపాడడంలో అనితర సాధ్యుడు

ఇంతకంటే విశ్లేషణ ఏమివ్వగలం. కన్నాబిరాన్ పేరు చెపితేనే కౄర చట్టాలకు గడగడ. పోలీసు అధికారుల లోదుస్తులలో చెమటలు పడతాయి. ఆయన తన చిరుత చూపులతో ఎదుటి వాడి కళ్ళలోకి చూస్తు సంధించే ప్రశ్నల బాణాలకు సమాధానం లేక నిరుత్తరులయిన సాయుధ గూండాలు ఎందరో. అటువంటి హక్కుల పోరాట యోధుని ఆత్మకథాత్మక పుస్తకమే 24 గంటలు. దీనిని అక్షరీకరించినవారు N.వేణుగోపాల్. దేవులపల్లి పబ్లికేషన్స్ వారు ప్రచురించారు. ధర రూ.200/-. అయినా కొని తప్పక చదవాల్సిన పుస్తకం. హక్కుల ఉద్యమంలో జీవితకాలం పనిచేస్తున్న ఆయన జీవితాన్ని తెలుసుకోవడమంటే నాలుగు దశాబ్ధాల హక్కుల ఉద్యమాన్ని తరచి చూడటమే. తప్పక చదవగలరు.