22, అక్టోబర్ 2009, గురువారం

'A Seminaar on No to Use of Army & Airforce Against the people'


Naujawan Bharat Sabha invited you to "A Seminar on NO to Use of Army & Air Force Against the People" on 24 అక్టోబర్ ‌న 15:00 ‌కు. కార్యక్రమం: A Seminar on NO to Use of Army & Air Force Against the People What: Protest ప్రారంభ సమయం: 24 అక్టోబర్ ‌న 15:00 ‌కు ముగింపు సమయం: 24 అక్టోబర్ ‌న 18:00 ‌కు స్థలం: Speaker’s Hall, Constitution Club, New Delhi

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ఆలోచనాత్మకంగా..