14, జనవరి 2015, బుధవారం

మరో గొంతు మూగదయిన వేళ..

Perumal Murugan

They killed another writer when we all are in silence...
అవును ఇప్పుడు వాడొక్కొక్క గొంతునూ నులిమేసి
కళ్ళకు గంతలతో ఉరికంబమెక్కిస్తున్నాడు
తన చుట్టూ భజనపరులను పేర్చుకుంటూ
మన చుట్టూ గోరీ కడుతున్నాడు
మేధావులంతా మేతలకు అలవాటు పడ్డ
ఈ కాలంలో
పిడికిలెత్తాల్సిన చేతులలో
మేకులు దిగేస్తూ...
పెరుమాళ్ మురుగన్
మరో సోక్రటీస్ కాకూడదంటే
మనమంతా గొంతుకడ్డంపడ్డ
వెళక్కాయని ఉమ్మి
బిగ్గరగా నినదించాల్సిన
సమయమిదే
మరో హత్య జరుగకముందే...
(తమిళ రచయిత ప్రొ. పెరుమాళ్ మురుగన్ తన నవల మధోరుభగన్ పై హిందూ మతోన్మాదుల దాడికి వ్యతిరేకంగా రచనా వ్యాసంగం నుండే విరమిస్తున్నా అని ప్రకటించిన నేపధ్యంలో)

3 వ్యాఖ్యలు:

ఆలోచనాత్మకంగా..