4, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

తెలవారని ఆకాశం!

తెలవారని ఆకాశం!

కొన్ని మంచు బిందువులేవో రాతిరి కురిసిన
వాన చివుళ్ళ నుండి రాలుతూ

రెక్కల చాటున ముఖం దాచుకున్న పక్షి
టపటప రెక్కలల్లారుస్తూ ఎగరబోతూ

తొలి పొద్దు కిరణాలు తాకి విచ్చుకుంటూన్న
అడవి పువ్వు పరిమళమవుతూ

ఆ క్షణాన వన్ టూ త్రీ రోల్ కాల్ విజిల్ తో
టక టకమని వరుసలోకి వస్తూ

జ్వరంతో మాగన్నుగా రెప్పలను తెరవలేని
అలసిన ఎర్ర మందారాలు

ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడిన తూటాలతో
అచేతనమయి నెత్తురోడి చెదరిన రేపటి కల

దేహం నుండి వేరుపడిన తల తెరచిన
కనులింక మూతబడవు

ఒక్కొక్కరుగా ఒరిగి పోయిన వారిని
హత్తుకుంటూ తెలవారని ఆకాశం

విరిగిపడిన కలలను ఏరుకుంటూ
ఆమె పొత్తిళిలో ఎర్ర వస్త్రం తడిగా!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ఆలోచనాత్మకంగా..