18, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

విరిగిపడిన ఊచలు
కళ్ళకు గంతలున్నాయిలే

ఆమెకు ఏమీ అగుపడదని

తన మూర్ఖపు ఆలోచనతో

రాజ్యం ఓ చంటి పిల్లల

డాక్టర్ ని ఇనుప ఊచల

వెనక నెట్టి హమ్మయ్య

అని ఊపిరి పీల్చిన వేఃళ!


న్యాయం నీ గుండెలపై

సమ్మెట దెబ్బ వేస్తూ

ఇంకా ఇక్కడ వెలుగుతూనే

వుందని నిరూపించిన వేళ!!


ఆయన రాకతో ఓ పెద్ద

పర్వతాన్నే తొలిచివేసిన

ఆనందం అర్ణవమై

అంతా మోదుగుపూలు

పరచుకున్నాయీ వేళ....


(కొద్ది సేపటి క్రితం డా.బినాయక్ సేన్ రాయపూర్ జైలునుండి బైల్ పై విడుదలయ్యారన్న వార్త విని)

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ఆలోచనాత్మకంగా..