27, ఫిబ్రవరి 2012, సోమవారం

యుద్ధనేత్రం కొల్విన్ కు అశృనీరాజనాలు..తన కెమెరా కన్నుతో

యుద్ధ నేరస్తులను ప్రపంచ పీఠంపై నగ్నంగా నిలబెట్టింది..
శరణార్థ శిబిరాల గొంతు వినిపించి
నిరంకుశ పాలకుల దాష్ఠీకాన్ని బట్టబయలు చేసింది..

వార్తా సేకరణకు తన కన్ను బలిపెట్టి
కెమెరానే తన మూడో నేత్రంగా తెరిచి
యుద్ధభూమిలో సంచరిస్తూ
గాయాల గేయాలను వినిపించింది...

తన పని తాను చేసుకుపోతూ
జీవితాన్ని ఇంత నిర్లక్ష్యంగా
యుద్ధమేఘాల ధూళిలో
కలగలసి పోతూ
బాధితుల దుఃఖాన్ని బాధను
యుద్ధ భయానక దృశ్యాల్ని
సజీవంగా చిత్రీకరిస్తూ తాను
నిర్జీవంగా మారుతూ
యుద్ధ నేత్రాన్ని సజీవంగా
మనముందుంచిన కొల్విన్...

నీకు మా అశృనీరాజనాలు తెలిపే
అర్హత లేకున్నా
నీతో పాటున్నామన్న నిజం
సజీవం...

(సిరియాలో జరుగుతున్న యుద్ధంలో యదార్థ దృశ్యాలను చిత్రీకరిస్తూ అగ్రరాజ్య తొత్తులైన సేనల బాంబుదాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మేరీ కొల్విన్ కు జోహార్లు)

3 వ్యాఖ్యలు:

ఆలోచనాత్మకంగా..