17, మార్చి 2012, శనివారం

'స్త్రీవాద ఉద్యమంలో తాత్విక ధోరణులు' - అనురాధా గాంధీ...
'స్త్రీవాద ఉద్యమంలో తాత్విక ధోరణులు' - అనురాధా గాంధీ...

'ఫెమినిస్టు ఉద్యమంలో వివిధ తాత్విక ధోరణుల' గురించి మార్క్సిస్ట్ దృక్పథంతో విశ్లేషించిన ఈ సైద్ధాంతిక రచన కేవలం భారత దేశంలోనే కాక ప్రపంచవ్యాప్తంగానే మార్క్సిజం - ఫెమినిజంల మధ్య జరుగుతున్న సైద్ధాంతిక చర్చకు ఒక ముఖ్యమైన అత్యవసరమైన, అపురూపమైన చేర్పు.

ముఖ్యమైనదీ, అత్యవసరమైనదీ ఎందుకంటే పాశ్చాత్యదేశాలలోనూ, భారతదేశంలోనూ వచ్చిన వివిధ ఫెమినిస్టు తాత్విక ధోరణుల్ని లోతుగా పరిశీలించి, పరిశోధించి, విశ్లేషించి వాటిలోని అనుకూలాంశాలను ఎత్తిపడ్తూనే వాటిలోని అశాస్త్రీయతను, అపసవ్యతనూ కూడా ఎంతో సునిశితంగా చూపిన రచన ఇది. ఆచరణతో ముడిపడిన మార్క్సిస్ట్ విశ్లేషణను నేర్పుగా ఉపయోగిస్తూ, సిద్ధాంత అధ్యయనం కేవలం ఆదర్శాలుగానో, ఆశలుగానో మిగిలిపోగల భావవాద భావనలు ఏవి, హానికరమైనవి ఏవి అనేదాన్ని అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్లుగా ఇది వివరించింది..

అపురూపమైనది ఎందుకంటే ఇది రచించినది CPI (Maoist) Central Committee Member (who died recently with ill health) Com.Anuaradha Ghandy....

- మాసే..
ఈ పుస్తకం ప్రచురణ - విరసం..
ప్రతులకుః దిశ పుస్తక కేంద్రం, చిక్కడపల్లి, హైదరాబాద్, సహచర బుక్ మార్క్, బాగ్లింగంపల్లి, హై.బా., నవోదయ బుక్ హౌస్, హై.బా.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ఆలోచనాత్మకంగా..