12, ఫిబ్రవరి 2014, బుధవారం

దేవుడిపై యుద్ధం ప్రకటించావా?


దేవుడిపై యుద్ధం ప్రకటించావా?

సరే
....

నీ దగ్గర ఆయుధమేముంది?

కలం
...

యిది చాలా ప్రమాదకమైనది

ఉరితీయండి వీడ్ని
...

అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆయుధం
మనసులలోకి దూసుకు పోయే ఆయుధం
...

మతమా నువ్వు మరణిస్తే కానీ
మానవత్వం బతకదు
...

రాజ్యమా నువు సమాధి అయితే కానీ
ప్రపంచం వికసించదు
...

హాషిం షబానీ
నీ మెడ ఎముక విరిగినా
నీ పాళీ విరగలేదు

నీ మరణం చిరస్మరణీయం

(ఇరాన్ లో మైనారిటీ అరబ్ జాతీయుల హక్కుల కోసం పోరాడిన కవి హాషిం షబానీ నిజాద్ ని మూడేళ్ళు బంధించి చిత్రహింసలకు గురిచేసి జూలై 2013 లో ఉరితీసారని చదివి)

1 వ్యాఖ్య:

ఆలోచనాత్మకంగా..