9, జూన్ 2013, ఆదివారం

బాకీ...

చప్పుడు కాని అడుగులో అడుగుతో
కాలాన్ని బంధించి ఊపిరాగిన
నిశ్శబ్ధంలోంచి రెప్పవేయని సమయాన్ని
ట్రిగ్గర్ పై చూపుడు వేలు బిగిస్తూ...

ఎండ పట్టిన ఆకాశపు బూడిద వర్ణంలోంచి
మట్టిని పూస్తూ ఆకు తొడిమలన్నీ
ఊదారంగులోకి మారుతూ నిప్పు కణికలోకి
ఊపిరిని ఎగదోస్తూ...

బిగిసిన వేలి లోంచి దూసుకు పోయిన
గురి పొలో పొలో నెత్తుటి పొలో మని
బిగ్గరగా సమూహమౌతూ నిన్నటి
బాకీని తీరుస్తూ....

రాతిరింత
నెత్తుటి వాన కురుస్తూ
పసరిక వాసనేస్తూ నెలవంక అంచునంటిన
ఎరుపు జీర జెండా అంచున మెరుస్తూ...

హొళీ హోళీ హొళొలి రంగా హోళీ
సమ్మకేళీల హోళీ అంటూ
ధింసా ఆడుతూ పాదాలన్నీ
కలసి ఒకే అడుగు వేస్తూ...


(తే 6-6-2013 దీ)

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ఆలోచనాత్మకంగా..