15, మే 2011, ఆదివారం

జోహార్ రాములు సార్..కోల్పోయాం ఓ హక్కుల నేతను..

నిర్బంధ జ్వాలల నడుమ
మాటాడే అగ్నిపునీతను...

పదుగురికోసం
బడుగుల హక్కుల కోసం
పీడితుల జీవిక కోసం
బతుకంతా పోరాడిన
ఓ స్వేచ్చా విహంగాన్ని
ప్రజాస్వామిక సూత్రాన్ని...

ఇది విషాద సమయం!

తిరిగి గుండె నిబ్బరాన్ని
కూడగట్టుకోవాల్సిన
అవసర సమయం...

జోహార్ రాములు సార్..
జోహార్...

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ఆలోచనాత్మకంగా..