20, మే 2011, శుక్రవారం

స్వప్న పథికుడు..


కలలు అంతా కంటూ వుంటాం!
కానీ అవి కంటి రెప్పల కావలే కరిగిపోతుంటాయి...

గుండె నిండా నిబ్బరంతో
చివరి రక్త బొట్టు వరకు వాటి
సాకారం కోసం కత్తిమీద సాము చేసే
కలల ధీరులు కొద్దిమందే!

నీ జాతి జనుల బానిసత్వ
విముక్తి కోసం
నువ్వెత్తి పట్టిన ఝెండా రెపరెపలకోసం
నువ్వే మందుపాతరైన క్షణాన
శతృవు ఉక్కు పిడికిలిని
విధ్వంసం చేసిన కాలం
చరిత్రలో నీ నెత్తుటి సంతకం...

కాల మేఘాలు కమ్మిన వేళ
నీ తుపాకీ నిరంతరం గర్జిస్తూనే వుండాలన్న
నీ ఆశయం నీ మీసం వెనకాల
దాగిన నీ చిర్నవ్వు...

ప్రభాకరా నీ ఉదయం
కోసం ఆర్తిగా నీ జాతి
యావత్తూ నిలబడిందీ నేలమీద....

(తమిళ పులి ప్రభాకరన్ ద్వితీయ వర్థంతి సందర్భంగా)

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ఆలోచనాత్మకంగా..