21, జూన్ 2011, మంగళవారం

దీపధారి..నింగికెగసిన ఉద్యమ తార
నిక్కచ్చైన ధిక్కార స్వరం
దగాపడ్డ తెలంగాణా ఆలపించిన విముక్తి గేయం

నాలుగు కోట్ల ప్రజల గుండెల్లో వెలిగిన దీపధారి
జయహో తెలంగాణా నినాదమైన జయశంకర్ మాస్టారూ
మీకివే మా జోహార్లు...

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ఆలోచనాత్మకంగా..