25, జులై 2009, శనివారం

ఆర్టిస్ట్ అన్వర్ బ్లాగు చూడండి

ఒక కళాకారుని అంతరంగాన్ని తరచి చుస్తే నాటి సామాజిక స్థితి గతులు అవగాహనౌతాయని నానమ్మకం. ఈ బ్లాగులో ఆయన తన గీతలకావల వున్న అంతర్మధనాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. కళ పట్ల ప్రేమగల వారంతా ఒక మారు దీనిని వీక్షించగలరు. ANWAR THE ARTIST / అనగనగా ఒక చిత్రకారుడు.

3 వ్యాఖ్యలు:

ఆలోచనాత్మకంగా..