12, మార్చి 2010, శుక్రవారం

మరో మారు బూటకపు హత్యలుఈరోజు ప్రకటించబడ్డ రెండు ఎదురుకాల్పుల సంఘటనలు పాలుతాగే పసివాడికి కూడా అవి బూటకం అని తెలిసేట్టున్నాయి. అంత సులువుగా ఆ స్థాయి నాయకులు ఎదురుకాల్పులలో మరణించారన్నది నమ్మశక్యంగా లేదు. పూణేలో కొద్దిరోజులక్రితం అరెస్టు చేసి తీసుకువచ్చి ఇక్కడ చంపిపడవేసినట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. గత ముఫ్ఫైయేళ్ళుగా ప్రజా జీవితంలో మమేకమైన నాయకుణ్ణి పట్టుకున్నప్పుడు కనీసం ప్రాణాలతో వుంచినా తమకు ముప్పుగా భావించి, భయపడి చంపివేయడం, వారు తెలంగాణా బిడ్డలై వుండటం, వారికి ఓ హెచ్చరికలా దీనిని చూపించడానికి, ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేయడానికి చేసిన రాజకీయ హత్యలే యివి.

అందుకే ఈ కట్టుకథనాలు యిటీవల ఆక్స్ ఫర్డ్ డిక్షనరీలో కూడా encounter meaning బూటకపు ఎదురుకాల్పులుగా అర్థంచెప్పబడింది.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ఆలోచనాత్మకంగా..