24, ఆగస్టు 2010, మంగళవారం

షహీద్ రాజ్ గురును స్మరించుకుందాంఈ రోజు షహీద్ రాజ్ గురు జన్మదినం. భారతదేశ విముక్తి కోసం తన ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా భావించి అర్పించిన నాటి యువకిశోరాలను స్మరించుకొనడం నేటి తరం బాధ్యత. వారి త్యాగాలను మరువకుండా వుండటం ద్వారా మనల్ని మనం నిరంతరం చెక్ చేసుకునే ఓ కార్యం గుర్తెరిగి వుంటుంది. వారి ఆశయాలు నేటికీ సజీవంగా వుండి, వారి పోరాటాన్ని కొనసాగించుతూన్న నేటితరం వారిని అక్కున చేర్చుకోవడం వారికి నిజమైన నివాళి.

జోహార్ కా.రాజ్ గురు..
ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్..

1 వ్యాఖ్య:

ఆలోచనాత్మకంగా..